ENJOY SAILING SRL, cu sediul în Olimp, Judetul Constanta, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/3568/2017, cod unic de înregistrare 38413926, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.enjoysailing.ro, precum si in calitate de operator, respectă dreptul la viata privata al persoanelor iar in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigura o protectie adecvata.

 

 1. Informatiile/datele pe care le prelucram atunci cand folositi site-ul www.enjoysailing.ro:

Nume, prenume, adresa de e-mail si nr.de telefon si/sau de fax (dupa caz);

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de participarea la cursurile de conducere ambarcatiuni, suplimentar pot fi prelucrate si alte date personale, respectiv:

 • Domiciliul/resedinta legala;
 • Date privind BI/Cid.(serie si nr., emitent, data eliberarii;
 • CNP-ul.

Pentru inscrierea la cursurile de navigatie, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispozitie are ca si efect incetarea colaborarii.

 1. Temeiul legal al prelucrarii datelor personale ce se efectueaza de catre ENJOY SAILING SRL:
 • Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
 • nr. 31/1990 privind societatile comerciale, rep. cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.:Av.Pop. nr. 52/2002 si Decizii ale ANSPDCP)

INSTRUMENTE JURIDICE COMUNITARE

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.

III.Scopul/scopurile prelucrarii datelor dv. personale:

 • In scopul oferirii de servicii, constand in: cursuri conducere ambarcatiuni de agrement, excursii pe mare.
 • in scopul solutionarii diferitelor cereri/intrebari/sesizari/plangeri formulate de catre persoanele interesate/vizate;
 • din necesitatea de a parcurge etapele premergatoare cursurilor si examenelor, la propunerea ENJOY SAILING SRL ori la solicitarea persoanei vizate;

ENJOY SAILING SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, in următoarele scopuri:

 1. realizarea de rapoarte / analize;
 2. realizarea de informari;
 3. publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;
 4. pentru cresterea calitatii serviciilor ce va sunt oferite.
 5. Informatii suplimentare:
 6. Dezvaluirea informatiilor/datelor catre terti:
 7. Dacă acest lucru este cerut de lege sau in situatia in care aceasta actiune este necesara pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;
 • catre institutiile abilitate ale statului, fara consimtamant, in cazul unor eventuale litigii sau constatarii unor fraude.
 1. Drepturile persoanei vizate:

2.1.Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

2.2.  Cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi in materia prelucrarii  datelor personale, asigurarii confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzatoare, mentionam ca acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau steregerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

 1. Formularea plangerilor:
 • In vederea aparării drepturilor ce va sunt conferite prin lege in materia protectiei datelor personale, conform legislatiei in vigoare, inainte de a va adresa ANSDCP, veti depune o plangere catre operatorul ENJOY SAILING SRL, la urmatoarea adresa de posta electronica: contact@enjoysailing.ro, ce va fi solutionata in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.
 • De asemenea, aveti posibilitatea sa va adresati cu plangere, in conditiile legii, inclusiv catre ANSDCP.
 1. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:
 • Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de ENJOY SAILING SRL, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
 • Site-ul nu prelucreaza datele personale ale minorilor;
 • Daca considerati ca ati fost corect informat/informata iar totodata sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site;
 • Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site si, totodata, sa luati in considerare faptul ca o eventuala colaborare nu va fi posibila, deoarece prelucrarea CNP-ului este absolut esentiala in contextul participarii la cursurile de condus barca;
 • In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa de posta electronica: contact@enjoysailing.ro
 • Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantulu inainte de retragerea acestuia;
 • Datele dvs. personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cat si ulterioar acesteia, pe o perioada de cel mult 3 ani (de la data incetarii colaborarii), dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.
 1. Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.