EnjoySailing.Ro

Examen ANR

Informatii utile examen ANR

Inscrierea candidatilor pentru evaluare la examen ANR

Inscrierea candidatilor se face la Capitania Zonala unde candidatul doreste sa sustina examenul. Inscrierea se face prin depunerea dosarului de inscriere la secretariatul comisiei.

La inscriere, fiecare candidat va semna o declaratie personala privind luarea la cunostinta a
prevederilor metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de evaluare a competentei
in vederea emiterii certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement.

Dosarele de inscriere trebuie sa fie complete in momentul inregistrarii Fisei de inscriere.

Descarcă aici fisa inscriere examen ANR.

Descarcă  aici model contestatie examen ANR.

Vezi aici sesiuni examene ANR

Vezi aici Extras metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de evaluare

Dosarul de inscriere la sesiunea de evaluare trebuie sa contina urmatoarele acte :

1. FISA DE INSCRIERE completata de catre solicitant – descarca aici 

2. Adeverinta care sa ateste ca solicitantul este apt din punct de vedere medical si psihologic, prezentand in acest sens certificate medico-psihologice, emise cu cel mult 3 luni inainte de data inscrierii la examen, eliberate de medicul de familie si un psiholog sau de o policlinica, care sa ateste starea de sanatate, in special din punct de vedere al acuitatii vizuale si auditive, in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”.

3. Actul de studii in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”

4. Brevetul/ Certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul” (unde este cazul)

5. Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire, in conformitate cu prevederile „ Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele minime de pregatire precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement”, original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”

6. Actul de identitate in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”

7. Dovada achitarii taxei de participare la sesiunea de evaluare, conform normelor legale (se noteaza pe fisa de inscriere numarul si data chitantei)

Desfasurarea probelor de evaluare

1 Probele de evaluare se desfasoara la data, ora si locul (sala) planificate. Orice modificare
ulterioara se va aduce la cunostinta candidatilor de catre secretar, in timp util.

2 Pentru aceeasi proba de evaluare si aceasi clasa de certificat, toti candidatii trebuie sa
beneficieze de aceleasi conditii, atat prin numarul, cat si prin natura si continutul probelor de
examen.

3 Se interzice accesul persoanelor straine in salile in care se desfasoara probele de evaluare pe
toata perioada derularii acestora.

4 Candidatii se vor prezenta pentru sustinerea fiecarei probe de evaluare la data si locul stabilit
(sala) stabilit, cu 15 minute inainte de ora planificata pentru inceperea probei respective.

5 Candidatii trebuie sa se prezinte intr-o tinuta ingrijita si sa aiba un document de identitate
asupra lor. Secretarul comisiei va anunta candidatii asupra acestor cerinte in timp util.

6 Candidatii trebuie sa aiba o atitudine cuviincioasa fata de toti membrii comisiei, sa nu fie
sub influenta bauturilor alcoolice in timpul sustinerii probelor de evaluare si sa nu impiedice
sau sa perturbe organizarea si desfasurarea acestora.

7 In timpul desfasurarii probelor de evaluare, candidatilor li se permite pentru examenele
tinute in limbi straine folosirea dictionarelor.

8 La fiecare proba, inainte de a lua cunostinta de subiectele probei de evaluare, candidatii
trebuie sa depuna la locul indicat orice materiale scrise (documentatie, manuale, carti, caiete,
harti, etc.), aduse in plus fata de cele permise.

9 La inscriere, fiecare candidat va semna o declaratie personala privind luarea la cunostinta a
prevederilor metodologiei de evaluare ( model anexa 7).

10 Din momentul luarii la cunostinta a subiectelor probei de evaluare si pana in momentul
terminarii sau intreruperii probei respective, candidatilor nu li se permite:
.1 sa paraseasca sala (locul) de desfasurare a probei de evaluare;
.2 sa comunice intre ei, indiferent prin ce mijloace;
.3 sa foloseasca alte materiale scrise decat cele permise.
.4 sa utilizeze telefoane mobile sau alte dispozitive electronice.
.5 sa comunice cu evaluatorii pentru comentarea subiectelor sau in legatura cu acestea.

CAPITANII ZONALE

CAPITANIA ZONALA GIURGIU 0372 408438
CAPITANIA ZONALA CONSTANTA 0372 419833
Oficiul de Capitanie Mamaia 0372 416 234
0372 419 841 -Spita Georgiana
CAPITANIA ZONALA TULCEA 0372 376738
CAPITANIA ZONALA SEVERIN 0372 408451
CAPITANIA ZONALA GALATI 0372 362302

Evaluarea competentei profesionale a candidatilor

1 Evaluarea competentei a candidatilor se face la nivelul continutului programelor analitice
corespunzatoare clasei sau zonei de navigatie a certificatului pentru care acestia candideaza.

2 La fiecare proba corespunzatoare claselor A si B, evaluarea cunostintelor candidatilor se
face in mod independent, cu note de la 0 (zero) la 10 (zece) .

3 Notarea probelor scrise se face functie de procentajul raspunsurilor corecte, nota fiind
calculata cu doua zecimale .
Ex 1. Daca numarul de intrebari din modul este de 30, raspunsuri corecte 24, procentajul
raspunsurilor corecte este de 80%. Deci nota finala va fi 8.00.
Ex. 2. Daca numarul de intrebari din modul este de 26 intrebari, raspunsuri corecte 22,
candidatul este declarat ADMIS.

4 Notele acordate se inscriu separat in „Fisa notelor”(model anexa 3).

5 Candidatul va fi considerat promovat daca s-a obtinut cel putin baremul si cu conditia ca la
fiecare disciplina sa se obtina nota minima de promovare.

Rezolvarea contestatiilor

Contestatiile cu privire la rezultatele obtinute la probe, date sub forma de test, se fac numai
de catre candidatii in cauza, in scris, inainte de parasirea salii de evaluare si vor fi adresate
presedintelui sesiunii de evaluare.

Contestatiile se vor depune pentru intrebarea sau intrebarile considerate de catre candidat ca
nu sunt conforme si se inregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare. Intrebarile cu
raspunsuri nemarcate vor fi tratate ca raspunsuri gresite (incorecte).

Analiza lucrarii se va face de catre un evaluator nominat de presedintele sesiunii de evaluare,
care poate fi membru al comisiei de evaluare sau din personalul de specialitate al ANR, al
Capitaniilor Zonale, al Capitaniilor de port sau al Oficiilor de capitanie.

Pentru rezolvarea contestatiilor se procedeaza in modul urmator:
.1 se reevalueaza si se renoteaza lucrarea, daca aceasta este necesar
.2 se verifica daca testul listat la calculator este semnat de candidat si membrii comisiei. In cazul
unor enunturi considerate de catre evaluator ca nu sunt conforme, se repuncteaza lucrarea si se
opereaza modificarile corespunzatoare in situatia finala a candidatului.
.3 Rezultatul reevaluarii este definitiv si se consemna intr-un proces verbal de verificare a
contestatiei (F04ECPN17).
.4 se opereaza modificarile corespunzatoare in situatia finala a candidatului.

Nu se admit contestatiile care:
1. se depun dupa parasirea salii de evaluare.
2. diferenta dintre rezultatul obtinut de candidat si punctajul minim de promovare este
mai mare de 1 punct;
3. se depun in numele contestatarului de catre alte persoane.

Discipline si probe de evaluare a competentei.
Baremuri de promovare

Conducator de ambarcatiune de agrement Clasa C

COLREG – 8 intrebari
Navigatie maritima – 6 intrebari
Marinarie – 6 intrebari
Conducerea si manevra ambarcatiunilor cu
motor. – 6 intrebari
Numar total intrebari – 26 intrebari
Timp alocat: 60 minute
Barem minim promovare: 22 raspunsuri corecte

Examen de diferenta
COLREG: 10 intrebari
Numar total intrebari: 10 intrebari
Timp alocat: 20 minute
Barem minim promovare: 8 raspunsuri corecte

Conducator de ambarcatiune de agrement Clasa D
Regulamentul de navigatie pe Dunare: 10 intrebari
Marinarie: 8 intrebari
Conducerea si manevra ambarcatiunilor cu
motor: 8 intrebari
Numar total intrebari: 26 intrebari
Timp alocat: 60 minute
Barem minim promovare: 22 raspunsuri corecte

Examen de diferenta
Regulamentul de navigatie pe Dunare: 10 intrebari
Numar total intrebari: 10 intrebari
Timp alocat: 20 minute
Barem minim promovare: 8 raspunsuri corecte

Echipamente moderne &
siguranta

Bucura-te de o experienta unica de a naviga pe mare si de a petrece un timp liber de calitate alaturi de cei dragi, la preturi accesibile.

Preturi & pachete
accesibile

Pregatirea teoretica si practica a cursantilor se efectueaza de instructori formatori, ofiteri de marina, cu experienta, specializati in domeniu.

Experienta &
profesionalism

Yachturile din flota noastra sunt dotate  cu echipamente moderne de propulsie, guvernare, navigatie, comunicatii navale, semnalizare si salvare.

Contact

Despre Noi

Academia de Navigatie Enjoy Sailing reuseste cu succes sa se afle in topul celor mai bine cotate scoli nautice din România. Cu instructori formatori, ofiteri de marina, specializati in domeniu, Enjoy Sailing asigura dezvoltarea competentelor iubitorilor de yachting, care iai doresc sa descopere arta navigatiei si sa se bucure de frumusetea Dunarii, Deltei, lacurilor si raurilor cu care este impodobita tara noastra, si necuprinsul marilor si oceanelor.

capitan casatorie pe mare

Alte Cursuri

Curs Categoria C

Vezi aici detalii despre obtinerea permisului de navigatie categoria C si inscrie-te la cursul nostru.

Cursuri operator statii radio

Vezi aici detalii despre obtinerea certificat de autorizare pentru utilizarea canalelor de radiocomunicatii pe mare si inscrie-te la cursul nostru.

Curs Categoria S

Vezi aici detalii despre obtinerea permisului de navigatie categoria S si inscrie-te la cursul nostru.

Call Now Button
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Scrie-ne aici!